Autoritaire groepsleiding – Roos

Over het algemeen hadden wij niet vele ruzie. Als wij ruzie hadden dan praatten wij daarover met elkaar. Af en toe werd daar wel eens geweend of met de vuist op tafel geklopt, maar de groepsleiding had altijd het laatste woord. De groepsleiding had wel het imago nogal autoritair te zijn. Daar konden wij ons […]

Dettol – Johan & Greet

Greet kende Johan van op de scouts, maar heel veel interactie tussen de twee was er nog niet geweest. Ze had hem wel al een paar keer gezien in het kaffee. Ze vermoedde wel dat hij meer geïnteresseerd was in haar dan zij in hem. Maar wie weet. Ergens in het jaar ‘94 was ze […]

Schoenmaker blijf bij je leest – Danny

Als we het hebben over religie bij de scouts, was dat gewoon aanwezig. Ik zeg graag dat de scouts een afspiegeling is van de maatschappij. Toen was religie gewoon daar, en dat was niet anders bij de scouts. Godsdienst dat werd aanvaard en daar kon je mee leven. Zo was er een mis op het […]

It’s a way of life – Johan & Greet

Scouts dat was en is zoveel. Het is een plaats waar je kwam om je te ontspannen en zelfstandiger te worden. We hebben ons daar altijd zeer goed gevoeld. Zo goed dat het ergens een tweede thuis was. Op den duur zouden mijn ouders nog gevraagd hebben of dat ik een bed op de scouts […]

Ouders met vragen – Danny

Ooit ben ik eens in discussie getreden met een ouder van een verkenner. Het was winter en we gingen gaan bivakkeren in de krokusvakantie. Die vader zei dat zijn zoon niet mocht vertrekken omdat het te koud was! Ik zei: “Neen meneer, ik stel voor dat u uw zoon toch laat meegaan. Hij gaat iets […]

Ons mag je ’t vragen – Roos

We waren een echte hechte vriendengroep. Samen naar de scouts en daarna nog altijd samen bij iemand thuis. Wij hadden niet veel. We hadden elkaar en een fiets en gingen dan af en toe eens naar de Kring in Merelbeke en dat was het. Ik moest wel altijd op tijd thuis zijn. Na de vergadering […]

Polen, het kamp waar het alleen maar regende – Johan & Greet

We kunnen onszelf gelukkig noemen omdat wij een tijd hadden in de scouts waar we niemand verloren zijn. Wat niet wil zeggen dat we nooit verdrietig zijn geweest natuurlijk. Johan kwam ooit wenend thuis van het buitenlands kamp met de verkenners uit Polen. Dat was echt een moeilijk kamp. Het was een heel mooi land […]

Kaki – Danny

De scouts is opgericht door Baden Powell. Een Britse generaal die in der tijd heeft meegevochten in Zuid-Afrika en was daarbezig met een hele mooie carrière op te bouwen. Tijdens die oorlog had hij te weinig soldaten en schakelde hij op een gegeven moment jonge gasten in om kleine opdrachten uit te voeren. Boodschappen overbrengen […]